Filtre Ortamı Performansının Ölçülmesi

GVS Filtre Teknolojisi, sunduğu ortamın performansını değerlendirmek için standart endüstriyel test yöntemleri kullanır. İlave bilgi için lütfen yerel satış temsilcinize danışın.

Kabarcık Noktası
Bir sıvıyı, membranın ıslanmış en büyük gözeneğinden geçmeye zorlamak için gereken hava basıncının ölçülmesidir. Gözenek boyutunun bir göstergesidir ve partiküllere karşı bir bariyer görevi görür. Kabarcık noktası, membranı ıslatmak için kullanılan sıvıya bağlıdır; belirli bir gözenek boyutundaki kabarcık noktası, daha yüksek yüzey gerilimi olan bir sıvı içinde (su gibi), daha düşük yüzey gerilimi olan bir sıvıya (izopropil alkol gibi) kıyasla daha yüksek olacaktır. Kabarcık noktası derecelendirmesi, en büyük gözenek kabarcık verdiğinde belirlenir; gözenek büyüdükçe, balonu oluşturmak için daha az basınç gerekir. Membranlar için pound/inç kare (psi) veya bar cinsinden ifade edilir.Su İlerlemesi
Suyun kuru bir hidrofobik ortamın en büyük gözeneğinden geçirilmesi için gereken basınç miktarının ölçülmesidir. Hidrofobik bir membran için gözenek boyutunun bir göstergesi olarak işlev görür. Gözenek büyüklüğü arttıkça, suyu içeri zorlamak için daha az basınç gerekir. Membran sektöründe pound/inç kare (psi) veya bar cinsinden ifade edilir.

Su Akışı
Bir membrandan akan su miktarının ölçülmesidir. Kontaminasyon derecesi, diferansiyel basınç, toplam gözeneklilik ve filtre alanıyla ilgilidir. Membran sektöründe belirli bir basınçta mililitre/dakika/santimetre kare cinsinden ifade edilir.

Hava Akışı
Bir membrandan akan hava miktarının ölçülmesidir. Kontaminasyon derecesi, diferansiyel basınç, toplam gözeneklilik ve filtre alanıyla ilgilidir. Genel olarak membran sektöründe belirli bir basınçta litre/dakika/santimetre kare cinsinden ifade edilir.

Filtre Verimliliği
Tutulan partikül miktarının, filtre üzerine gelen toplam partikül sayısı ile bunların boyutu ve diferansiyel basıncının bir fonksiyonu olarak ölçülmesidir. Genellikle önceden belirlenmiş bir partikül boyutunda, belli bir konsantrasyonda filtre üzerine gelen partiküllerin tutulma yüzdesi olarak ifade edilir. Filtre verimliliği, bakteriyel giderme verimliliği söz konusu olduğunda, bir log azaltma değeri olarak ifade edilebilir.

Biyolojik Güvenlik Testi
Çoğu vücut sıvısını simüle eden test solüsyonlarıyla temas eden filtre yapı materyalleri üzerinde yapılan testlerdir. Filtre yapı malzeme örnekleri, bu materyallerde "liç" olup olmadığını belirlemek için test edilir. Bu test, liçlerin; sistemik toksisite, lokalize cilt iritasyonu, hassasiyet reaksiyonu veya diğer biyolojik tepkileri uyarıp uyarmadığını ölçülebilir derecede tespit etmek amacıyla yapılır.

Pirojenlik
Vücuda enjekte edilen bir maddenin vücut ısısında artışa neden olma özelliğidir. Enjekte edilebilir sıvılarla temas eden filtrasyon malzemeleri, pirojenlik standartlarını karşılamalı ve bu bağlamda pirojenik olmayan sınıfına girmelidir.