Polimer Bilgileri

Plastik materyallerin özellikleri çok çeşitli kullanım gereksinimlerine yanıt verdiğinden, bu materyaller birçok sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Plastikler, yaşam bilimi ve sağlık sektörünün yanı sıra, laboratuvarlarda da geniş bir kullanıma sahiptir. GVS’nin yaygın olarak kullandığı plastikler arasında, Polipropilen, Polietilen, Akrilikler ve Naylon polimerleri bulunur; bunların tercih edilme nedeni, mükemmel kimyasal direnç, iyi gerilme-çatlama direnci, kalıplanabilirlik ve otoklavlanabilirlik özelliklerine sahip olmalarıdır.

Termoplastik polimerler çoğunlukla, işlemi zenginleştirmeye veya bitmiş ürünün (renk, iletkenlik vb.) gerekli özelliklere sahip olmasını sağlamaya yarayan katkı maddeleri içerebilen peletler şeklinde sunulur. Termoplastiklerin sıcaklık servis aralığı, fiziksel dayanım kaybı ve yüksek sıcaklıklarda nihai erimeyle sınırlıdır. Polimerlerin sıcaklık ve kimyasal direnç özellikleri, kimyasal zincirlerine bağlıdır.

Polipropilen (PP)
Polietilene benzer, ancak kimyasal zincirinin her birimine, bir metil grubu bağlanmıştır. Yarı saydamdır, otoklavlanabilir ve oda sıcaklığında bilinen bir solventi yoktur. Birçok alt grubundan dolayı (bu durumda metil grupları), güçlü oksitleyici maddelere karşı konvansiyonel polietilene kıyasla biraz daha hassastır. Polipropilen, aşındırıcı ortamlarda mükemmel kimyasal direnciyle ön plana çıkar. Bu polimer cinsi kolayca işlenir ve kaynak yapılır.

Tipik özellikleri:
-Temiz/Yüksek Saflık
-İyi Boyutsal Stabilite
-İyi Organoleptik Özellikler
-Yüksek Berraklık
-Yüksek Akış
-Yüksek Sertlik
-Homopolimer
-Düşük Çarpıklık
-Dar Moleküler Ağırlık Dağılımı
-Çekirdekli

Polietilen (PE) Plastik
Etilen gazının polimerleştirilmesiyle elde edilen büyük reçine ailesindendir ve muhtelif esnekliklerdedir. Polietilen, çok çeşitli termoplastik işleme yöntemleriyle oluşturulabilir ve bilhassa nem direncinin gerekli olduğu durumlarda kullanışlıdır. Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), daha az kompakt bir moleküler yapıya yol açan daha geniş bir dallanmaya sahiptir. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), minimal dallanma özelliğine sahiptir ve bu durum onu LDPE'den daha sert ve daha az geçirgen kılar. Düşük yoğunluklu doğrusal polietilen (LLDPE), düşük yoğunluklu polietilenin tokluğunu yüksek yoğunluklu polietilenin sertliği ile birleştirir.

Tipik özellikleri:
-İyi İşlenebilirlik
-Gıdayla Temas Edebilirlik
-Antioksidan
-Yüksek ESCR (Stres Çatlak Direnci)
-Düşük Yoğunluk
-Yüksek Darbe Dayanımı

Akrilik bazlı polimer
Özellikle Tıbbi Cihaz Sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Materyal saydam ve toktur, gama ve ETO sterilizasyon direnci gösterir ve işlenmesi ve PVC'ye kaynaklanması kolaydır. Tipik uygulamaları arasında kasetler ve küvetler gibi tek kullanımlık tıbbi tanımlama cihazları bulunur.

Tipik özellikleri:
-Katı ve sıvı yağlara karşı mükemmel kimyasal direnç
-Üstün yapıştırma ve kaynak yeteneği
-PVC boruya mükemmel yapışma
-İyi darbe dayanımı
-İyi ışık geçirgenliği
-EtO, gama ve elektron ışını sterilizasyonuna karşı iyi direnç
-Yağlara ve alkole üstün direnç
-Mükemmel süneklik

Naylon
Omurga boyunca tekrarlanan amit bağlantıları olan doğrusal bir polimer grubudur. Dibazik asitlere sahip bir diamin amidasyonu veya amino asitlerin polimerizasyonu ile üretilir. Güçlü ve toktur. Aşınma, yorgunluk ve darbelere karşı dayanıklıdır. Organik solventlerle kullanıldığında ihmal edilebilir geçirgenlik oranlarıyla mükemmel kimyasal direnç gösterir. Bununla birlikte, güçlü mineral asitlere, oksitleyici maddelere ve bazı tuzlara karşı düşük dirençlidir.

Tipik özellikleri:
-İyi Kimyasal Direnç
-İyi renklendirilebilirlik
-İyi korozyon direnci
-İyi İşlenebilirlik
-İyi Tokluk
-İyi Aşınma Direnci
-Yüksek Sertlik
-Yüksek Dayanım
-Düşük Sürtünme